Giá: 1.150.000/bộ 33,5kg
Giá: 1.371.000/bộ 25kg
1.210.000/bộ 36kg