Giá 1.684.000/thùng 20kg (màu trắng)
Giá 113.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá: 900.000/cuộn 50m
Giá: 2.264.000/thùng 20kg (màu trắng)
Giá 169.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá 18.000/bịch 1kg (màu trắng)