Giá 750.000/thùng 20kg
Giá: 1.183.000/bộ 33,5kg
Giá: 1.519.000/bộ 25kg
1.495.000/Cuộn 10m2
1.495.000/Cuộn 10m2
1.210.000/bộ 36kg
638.000/tuýp 650ml