Giá 197.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá 750.000/thùng 20kg
Giá: 826.000/bao 20kg
Giá: 636.000/bao 20kg
Giá: 1.358.000/bộ 33,5kg
Giá: 1.485.000/bộ 25kg
1.210.000/bộ 36kg