Giá 169.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá 750.000/thùng 20kg
Giá: 673.000/bao 20kg
Giá: 636.000/bao 20kg
Giá: 1.183.000/bộ 33,5kg
Giá: 1.519.000/bộ 25kg
1.210.000/bộ 36kg