Giá 140.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá 197.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá 18.750/bịch 1kg (màu trắng)
Giá: 826.000/bao 20kg
Giá: 636.000/bao 20kg
Giá: 1.358.000/bộ 33,5kg
Giá: 1.485.000/bộ 25kg
Giá 3.000.000/Thùng 25kg
Giá 564.000/Thùng
Giá: Liên hệ