Ductseal – Chuyên trám ống gió

Akfix AC590 là chất trám gốc acrylic, gia cường thêm sợi fiber, không mùi gây hại, chuyên dụng trám ống gió trong hệ HVAC, thông hơi, điều hòa tòa nhà, nhà xưởng….

Danh mục: