Lemax Primer SB

1.820.000/Thùng

Primer gốc dầu, quét lót chống thấm màng bitum

Gốc Bitum
Màu sắc Đen
Đóng gói 20kg/Thùng
Ứng dụng Mái, Hầm, WC