Giá 1.684.000/thùng 20kg (màu trắng)
Giá 113.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá: 900.000/cuộn 50m
Giá 169.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá 18.000/bịch 1kg (màu trắng)
Giá: 673.000/bao 20kg
Giá: 636.000/bao 20kg
Giá: 1.183.000/bộ 33,5kg