Keo neo cấy thép nhập khẩu Đức

850.000/tuýp 500ml
440.000/tuýp 580ml
620.000/tuýp 500ml