Giá: 236.000/thỏi 600ml
Giá: 2.926.000/Bộ 7kg
1.140.000/Can/5 Lít
382.000/Lon Thiếc
Giá 564.000/Thùng
1.140.000/Can/5kg
825.000/bao 25kg
Giá: 654.000₫/ Can 3lit
Giá 9.100.000/Bộ 20kg
Giá 2.665.000/thùng 13kg