Giá 113.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá 169.000/Bao 25kg (màu xám)
Giá 18.000/bịch 1kg (màu trắng)
Giá: 236.000/thỏi 600ml
850.000/tuýp 500ml
440.000/tuýp 580ml
620.000/tuýp 500ml
638.000/tuýp 650ml