BỘT/ VỮA TRÉT MÀU HOÀN THIỆN FINISHSKIM

552.000/bao 20kg (màu trắng)