Bitumode Delta-P 3mm PE – Màng chống thấm khò nóng

Giá 1.150.000/cuộn 10m2

Màng chống thấm Polyme – Bitum biến tính có chất lượng cao nhất ứng dụng hầu hết mọi nơi

Gốc Bitum
Màu sắc Đen
Đóng gói 1m x 3mm x 10m/Cuộn
Ứng dụng Mái, Hầm, WC
Thương hiệu Modern – Ai Cập