Màng chống thấm khò nóng SBS HYPERFLEX – P10

1.500.000/Cuộn

Màng chống thấm đàn hồi bitum biến tính SBS được giá cố bằng Polyster tổng hợp.

Gốc Bitum
Màu sắc Đen
Đóng gói 1m x 4mm x 10m/Cuộn
Ứng dụng Mái, Hầm, WC
Thương hiệu Modern – Ai Cập