Bitumode Beta-P . Màng chống thấm khò nóng

Giá 1.080.000/cuộn 10m2

Màng chống thấm dẻo nhiệt Bitum biến tính APP được gia cường bằng sợi Polyster không dệt.

Gốc Bitum
Màu sắc Đen
Đóng gói 1m x 3mm x 10m/Cuộn
Ứng dụng Mái, Hầm, WC
Thương hiệu Modern – Ai Cập