Giá 750.000/thùng 20kg
1.495.000/Cuộn 10m2
1.495.000/Cuộn 10m2
Giá 9.100.000/Bộ 20kg
Giá 2.665.000/thùng 13kg
Giá 2.314.000/thùng 13kg
Giá 4.825.000/thùng 25kg