Màng chống thấm khò nóng Membranil – Bitunil 3mm (Mặt trơn)

  • Màng chống thấm bitum APP biến tính
  • Được gia cố bằng lưới sợi thuỷ tinh hoặc Polyester không dệt.
Danh mục: