Màng chống thấm khò nóng Membranil – Bitunil 3mm (Đá xanh)

  • Màng chống thấm bitum APP biến tính
  • Được gia cố bằng lưới sợi thuỷ tinh hoặc Polyester không dệt.
  • LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Danh mục: