Nhà máy Sakura – KCN Lễ Môn Thanh Hóa

Thông tin dự án nhà máy Sakura – KCN Lễ Môn Thanh Hóa

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >2.803 m²

 

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *