Akfix 962P – Keo dán gạch bê tông nhẹ, gạch block, AAC

Akfix 962P là keo dán đặc biệt được thiết kế để liên kết gạch, gạch cốt liệu, gạch AAC, ALC, panel, đá, đá tự nhiên và các loại vật liệu khác trong xây dựng. Akfix 962P nhanh khô, bền lâu, hạn chế nứt tường gạch nhẹ, AAC…