Akfix P636 – Trám khe chống cháy gốc PU

Akfix P636 là hợp chất trám trét chống cháy gốc polyurethane một thành phần, độ dẻo trung bình, lưu hóa khi tiếp xúc với độ ẩm không khí và có khả năng chịu được ngọn lửa trực tiếp ở một mức độ nhất định theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1366-4.