GAVAZZI® 1244-A

3.200.000

Lưới sợi thủy tinh gia cường

Màu sắc Trắng
Đóng gói (1m x 50m)/Cuộn
Ứng dụng Mái, Tường