Keo dán gỗ siêu dính

Akfix D3 là keo dán gỗ một thành phần, dễ dàng sử dụng, được chiết xuất từ polyvinyl acetate homopolymer. Sản phẩm đặc biệt đáp ứng khả năng kháng nước theo EN 204 (D3).