Nirol – W. Chất quét lót gốc nước

810.000/Thùng 18kg

Nhũ tương bitum, quét lót gốc nước dùng cho màng chống thấm

Gốc Bitum
Màu sắc Đen
Đóng gói 18kg/Thùng
Ứng dụng Mái, Hầm, WC