Elastoseal 3 mm PE

1.040.000/Cuộn

Màng chống thấm đàn hồi bitum biến tính SBS được giá cố bằng Polyster tổng hợp

Gốc Bitum
Màu sắc Đen
Đóng gói 1m x 3mm x 10m/Cuộn
Ứng dụng Mái, Hầm, WC
Thương hiệu Modern – Ai Cập