Akfix EM800 – sơn chống nóng, chống thấm gốc PU phân tán trong nước

Akfix EM 800 Waterguard là hợp chất chống thấm, chống nóng mái tôn gốc PU phân tán trong nước, độ dẻo cao, một thành phần, thi công ngay, không cần gia nhiệt hay pha trộn.

Danh mục: