SIKA 102 | VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH

  • Sử dụng: Vữa đông cứng nhanh, chặn nước tức thời
  • Đóng gói:  2 Kg/bao
  • Khối lượng thể tích:  ~ 1.25 Kg/lít
  • Xuất xứ: Sika Việt Nam
Danh mục: