SIKATOP SEAL 109 | SƠN CHỐNG THẤM XI MĂNG POLYMER

  • Ứng dụng: Sơn chống thấm xi măng Polymer 2 thành phần
  • Đóng gói: Thành phần A : 5 kg. Thành phần B : 10 kg
  • Thi công tối thiểu 2 lớp với định mức 1kg/m2/lớp.
  • Thi công lớp thứ 3 với định mức 1kg/m2.
  • Luôn luôn thi công tối thiểu là hai lớp.
  • Xuất xứ: Sika Việt Nam