INTOC-DN | HỢP CHẤT CHẶN NƯỚC ĐÔNG CỨNG NHANH

  • Đóng gói 1 kg/lon, 5 kg/lon
  • Định mức phủ: Tùy lỗ rò rỉ
  • Đặc tính: Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường
  • Công dụng: Ngăn chặn tức thời dòng chảy từ các lỗ rò rỉ, vết nứt
Danh mục: