BASF MASTERSEAL 590 | VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH CHẶN NƯỚC

  • Sử dụng: Ngăn chặn rò rỉ nước
  • Đóng gói: Thùng 5kg
  • Định mức: 1.7kg ~ 1 lít vữa
  • Xuất xứ: Basf – Đức
Danh mục: