SIKA LATEX TH | PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO VỮA

  • Ứng dụng: Phụ gia chống thấm cho vữa và hồ dầu kết nối
  • Đóng gói: Thùng 5/ 25 lít
  • Định lượng: 1.02 kg/lít
  • Xuất xứ: Sika Việt Nam