SIKA LATEX | PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO VỮA

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

  • Đóng gói: Can 5L hoặc Can 25L
  • Sử dụng: Phụ gia chống thấm cho vữa hoặc hồ dầu kết nối
  • Định mức: 50L/m3 vữa
  • Xuất xứ: Sika
Danh mục: