SIKATOP SEAL 107 | VỮA CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI

  • Sử dụng: Chống thấm thuận và ngược cho bề mặt bê tông và vữa
  • Định mức: ~3kg/m2/2 lớp
  • Đóng gói: Bộ 25 kg 2 thành phần
  • Xuất xứ: Sika Việt Nam