VỮA XÂY TÔ TRỘN SẴN RE (Render mortar)

73.000/Bao 25kg

Vữa xây, tô trộn sẵn Re75 (7,5MPa) / Re100 (10,0MPa)

  • Kinh tế/ Economical
  • Dễ sử dụng/ Easy to use
  • Không chứa chất ăn mòn/ No corrosive ingredients Không chứa muối hòa tan/ No dissolved salts
Danh mục: