SIKADUR 732 | CHẤT KẾT NỐI BÊ TÔNG CŨ MỚI

SIKADUR 732 | CHẤT KẾT NỐI BÊ TÔNG CŨ MỚI

  • Sử dụng: Quét kết nối vĩnh viễn cho bê tông cũ mới
  • Đóng gói: 1 kg / bộ
  • Khối lượng thể tích: ~1.4 kg/lít (đã trộn)
  • Xuất xứ: Sika Việt Nam