Akfix N920 – Silicone chống cháy trương nở

Akfix N920 là hợp chất trám trét bịt kín gốc silicone trung tính, có chứa thành phần trương nở khi gặp ngọn lửa. N920 giúp ngăn ngừa lửa và khói thoát qua theo các khe hở trong thang, máng cáp, đường ống ME, các ống nhựa có đường kín nhỏ hơn 27mm…bằng cách trương nở, điền đầy khoản hở do ống nhựa chảy ra khi cháy.