Akfix Primer 90 – Quét lót chống thấm gốc PU

Akfix Primer 90 là chất quét lót, cải thiện bề mặt bám dính, hoàn toàn trong suốt, một thành phần, gốc PU, có khả năng đàn hồi, thẩm thấu sâu trên bề mặt nền, giúp tăng cường độ cứng và khả năng bám dính của trám khe PU hoặc màng chống thấm gốc PU/PUR. Primer 90 hóa rắn dựa vào ẩm độ và không khí xung quanh.

Danh mục: