Hilti RE 100

620.000/tuýp 500ml

Keo neo cấy thép

Xuất xứ: Hilti-Gemany( Đức)

Ứng dụng:

  • Nối thép vào sàn cũ, mở rộng sàn.
  • Cấy nối thép vào tường vây để làm thép chờ cho sàn và dầm tầng hầm (phổ biến)
  • Kết nối dầm thép, dầm bê tông với tường hoăc dầm hiện hữu