Màng chống thấm khò nóng Elastoseal 4 mm PE

1.250.000/Cuộn

Màng chống thấm đàn hồi bitum biến tính SBS được giá cố bằng Polyster tổng hợp

Gốc: Bitum

Màu sắc: Đen

Đóng gói: 1m x 4mm x 10m/Cuộn

Ứng dụng: Mái, Hầm, WC

Thương hiệu: Modern – Ai Cập