Neosil® Bond

382.000/Lon Thiếc

Chất xúc biến cho hệ thống sơn phủ trên bề mặt vô cơ.

Gốc Epoxy
Màu sắc Trong suốt
Đóng gói 1lít/Lon thiếc
Ứng dụng Mái