Silicone chịu thời tiết chuyên dụng

Akfix 915N là silicone trung tính, cao cấp, được sản xuất đặc biệt cho ứng dụng kính, mặt dựng với khả năng chịu thời tiết cao nhất. Silicone Akfix 915N dùng được cho hầu hết các ứng dụng bịt kín, trám trét ngoài trời, những nơi phải chịu đựng sự thay đổi thời tiết liên tục và khắc nghiệt nhất.

Danh mục: