B-05-10L Chất Tẩy Rỉ Sắt Thép Xây Dựng

B-05 là hóa chất biến đổi gỉ dạng dung dịch phun lên bề mặt, không cần tẩy, chuyển hóa gỉ loại C theo TCXDVN 8790:2011 để ức chế rỉ, chống ăn mòn, bảo vệ sắt thép xây dựng

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Danh mục: