Màng chống thấm khò nóng Breiglas 3mm (Mặt trơn)

  • Màng chống thấm khò nóng bitum chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất cao trong mọi điều kiện
  • Màng chống thấm khò nóng Breiglas 3 mm PE-APP số lượng
Danh mục: