Bitushape 3mm PE – Màng chống thấm khò nóng

890.000/cuộn 10m2

Màng chống thấm dẻo nhiệt bitum biến tính APP được giá cố bằng Polyster tổng hợp.

Gốc Bitum
Màu sắc Đen
Đóng gói 1m x 3mm x 10m/Cuộn
Ứng dụng Mái, Hầm, WC
Thương hiệu Modern – Ai Cập